WACHTDIENST 24/7
03 666 62 63

Radiografie

Wat is radiografie?

Radiografie maakt gebruik van röntgenstraling. Deze straling wordt door de verschillende weefsels in verschillende mate doorgelaten met  4 röntgenologische dichtheden tot gevolg: gas, vet, vloeistof/weke delen en bot. Gas is zwart, vet is donkergrijs, weke delen/vloeistof zijn lichtgrijs en benige structuren zijn bijna wit op een RX-foto. Hoe meer contrast in de lichaamsholte, hoe beter de RX-foto (bv. jonge of kleine dieren hebben minder vet in de buikholte, dus minder contrast en een minder gedetailleerde foto als resultaat).

Waarvoor wordt radiografie gebruikt?

Radiografie is het klinische hulpmiddel bij uitstek voor de diagnose van orthopedische problemen. Ook gebruiken wij radiografie voor de officiële screening van heupen, ellebogen en schouders voor St Hubert, KNMVD, SV, BSAVA,... We beschikken ook over een licentie voor PennHip.

Daarnaast worden er vaak röntgenfoto’s van de borstkas en de buik genomen.  Hiermee krijgen we informatie over de grootte, vorm, aflijning en densiteit van de verschillende organen en kunnen ziekteprocessen herkend worden.

In sommige gevallen is het noodzakelijk röntgencontrastonderzoek te doen. Hierbij wordt door het inbrengen van een contrastmiddel in het lichaam een bepaalde lichaamsstructuur beter zichtbaar. Bijvoorbeeld een contraststudie van het ruggemerg  in het geval van een rughernia (+myelogram). Ook contraststudies van maag-darmstelsel en urinewegen zijn soms nodig om een diagnose te stellen.

Vanaf dag 45 van de dracht treedt skeletvorming op bij de pups/kittens en kunnen deze ook zichtbaar worden via radiografie. Hierdoor kan een telling gebeuren van het aantal te verwachten jongen.

Moet de patiënt verdoofd worden?

Bij ons op de kliniek worden de patiënten uiterst zelden verdoofd voor een radiografisch onderzoek. Enkel wanneer de dieren onvoldoende meewerken, angstig of agressief zijn, is toepassing van sedatie en/of algemene anesthesie noodzakelijk om het röntgenologisch onderzoek op een verantwoorde wijze (veilig voor personeel en dier) uit te voeren. Worstelen met dieren op de röntgentafel leidt tot scheve projecties, bewogen opnamen, herhaling van opnamen en gemiste of verkeerd gestelde diagnoses.

Vergunning bij:
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
Departement Gezondheid en Leefmilieu
Dienst Bescherming van de Gezondheid
Ravensteinstraat 36
1000 Brussel

e-mail: meldpunt@fanc.fgov.be
www.fanc.fgov.be